Temizlik ve Kova Setleri

Temizlik Setleri
Tek Kovalı Temizlik Seti
 • Plastik Taşıyıcı, Plastik Presli
 • Krom Taşıyıcılı Plastik Presli
 • Krom Taşıyıcılı Metal Presli
 • Vilada Temizlik Setleri

Çift Kovalı Temizlik Seti.
 • Plastik Taşıyıcı, Plastik Presli
 • Plastik Taşıyıcı, Metal Presli.
 • Krom Taşıyıcılı Plastik Presli
 • Krom Taşıyıcılı Metal Presli

Temizlik ve Çöp Kovaları

 • Temizlik Seti Yedek Kovası
 • Çöp Kovası Kapaklı Battal
 • Çöp Kovası Kapaklı Jumbo
 • Çöp Kovası Kapaklı Hantal
 • Çöp Kovası Kapaklı Herkül
 • Çöp Kovası Pedallı 5 - 12 - 22 - 30 - 40 LT.